REGULAMIN ZABAWY W BUMPER BALL

 

ROZGRYWKA

 • Słuchaj instrukcji poleceń obsługi
 • Wyjmij wszystko z kieszeni
 • Zdejmij wszystkie ostre przedmioty, które mogą uszkodzić body zorba (bumper Ball)
 • Zawsze trzymaj się uchwytów przednich
 • Nie wpadaj na innych kiedy próbują wstać
 • Nie wpadaj na osoby które nie korzystają z body zorba (bumper Ball) i na przedmioty, które mogą go uszkodzić

 

PRZECIWWSKAZANIA

 • Z bodyzorbów(bumper Ball) nie mogą korzystać:
 • Kobiety w ciąży,
 • Osoby cierpiące na choroby serca, epilepsję lub nadciśnienie,
 • Osoby które mają problemy z plecami, karkiem bądź szyją.

 

WZKAZÓWKI

 • Zawsze bądź gotowy do upadku,
 • Zawsze bądź gotowy na zderzenie,
 • Podczas obrotów zegnij nogi wyprostuj je żeby wstać.

 

ZASADY GRY

 • Nie ma spalonego i rzutów rożnych,
 • Auty wykopuje się nogą,
 • Faul następuje wtedy gdy uczestnik celowo wpada na osobę która leży lub próbuje wstać po upadku.

 

UCZESTNICY

 • Uczestnikami mogą być wszyscy chętni sympatycy gry Bumper Ball
 • Zawodnicy niepełnoletni – muszą posiadać zgodę rodziców / prawnych opiekunów.
 • Minimalny wiek uczestnika powinien wynosić nie mniej niż 13 lat

 

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną, adres e-mail organizatorów – bumperballrzeszow@gmail.com tel. 667 706 101

 

MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ

 • Miejsce i termin spotkań ustala klient

 

SĘDZIA

 • Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

 OBOWIĄZKI:

 1. zapewnienie koszulek / lejbików.
 2. Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999);
 3. Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania.
 4. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły.
 5. Weryfikacja wyników spotkań.
 6. Opracowanie terminarza rozgrywek.
 7. Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek.


PRAWA
:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie


ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione  przez uczestników na obiekcie gdzie odbywają się rozgrywki w Bumper Ball. 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem korzystania z Bumper Ball oraz przeciwwskazaniami.

Oświadczam, że jestem świadomy(ma) zagrożeń wynikających z udziału w grze.

Oświadczam, że decyduje się na udział w zabawie na własną odpowiedzialność i nie będę rościł(a) żadnych pretensji do organizatora, co zaświadczam własnoręcznym podpisem.

Oświadczam, że jestem ubezpieczony(na) (NNW) i nie ma żadnych przeciwwskazań- w tym zdrowotnych do gry w Bumper Ball.