REGULAMIN ZABAWY W BUMPER BALL

 

 • ROZGRYWKA
  1. Słuchaj instrukcji poleceń obsługi
  2. Wyjmij wszystko z kieszeni
  3. Zdejmij wszystkie ostre przedmioty, które mogą uszkodzić body zorba (bumper Ball)
  4. Zawsze trzymaj się uchwytów przednich
  5. Nie wpadaj na innych kiedy próbują wstać
  6. Nie wpadaj na osoby które nie korzystają z body zorba (bumper Ball) i na przedmioty, które mogą go uszkodzić

 

 • PRZECIWWSKAZANIA

Z bodyzorbów(bumper Ball) nie mogą korzystać:

 1. Kobiety w ciąży,
 2. Osoby cierpiące na choroby serca, epilepsję lub nadciśnienie,
 3. Osoby które mają problemy z plecami, karkiem bądź szyją.

 

 • WZKAZÓWKI
  1. Zawsze bądź gotowy do upadku,
  2. Zawsze bądź gotowy na zderzenie,
  3. Podczas obrotów zegnij nogi wyprostuj je żeby wstać.

 

 • ZASADY GRY
  1. Nie ma spalonego i rzutów rożnych,
  2. Auty wykopuje się nogą,
  3. Faul następuje wtedy gdy uczestnik celowo wpada na osobę która leży lub próbuje wstać po upadku.

 

 • UCZESTNICY
  1. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni sympatycy gry Bumper Ball
  2. Zawodnicy niepełnoletni – muszą posiadać zgodę rodziców / prawnych opiekunów.
  3. Minimalny wiek uczestnika powinien wynosić nie mniej niż 13 lat

 

 • ZGŁOSZENIA DRUŻYN
  1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną w określonym terminie wysyłając wymagane dokumenty na adres e-mail organizatorów – bumperballrzeszow@gmail.com

 

 • DRUŻYNY I ZAWODNICY
  1. Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny.
  2. Drużyna na boisku występuje w składzie: 4 zawodników w polu oraz bramkarz.

 

 • MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ
 1. Miejsce i termin spotkań ustala klient

 

 • SĘDZIA
  1. Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

 

 • OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW

OBOWIĄZKI:

 1. Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek.
 2. Opracowanie terminarza rozgrywek.
 3. Weryfikacja wyników spotkań.
 4. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły.
 5. Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania.
 6. Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999);
 7. zapewnienie koszulek / lejbików.

PRAWA:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione  przez uczestników na obiekcie gdzie odbywają się rozgrywki w Bumper ball.

 

 • OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem korzystania z bodyzorbów (bumperball) oraz przeciwwskazaniami.

Oświadczam, że jestem świadomy(ma) zagrożeń wynikających z udziału w grze.

Oświadczam, że decyduje się na udział w zabawie na własną odpowiedzialność i nie będę rościł(a) żadnych pretensji do organizatora, co zaświadczam własnoręcznym podpisem.

Oświadczam, że jestem ubezpieczony(na) (NNW) i nie ma żadnych przeciwwskazań- w tym zdrowotnych do gry w bodyzorbach (Bumper Ball).